מלווים גברים

אני מרגיש במעקב כל הזמן נושא הסעיף: סובסידיות הן נושא מהותי מילות מפתח במדור: סובסידיות גלובליות למבנים ירוקים, סובסידיות למוצרים ירוקים, סובסידיות והממשלה, מערכת סובסידיות ממשלתית מבוא: מעמדה של יוון יהיה בנחיתות בשל מבנה הסובסידיות הנוכחי של האיחוד האירופי. נדרשת...